!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '585211501993181'); fbq('track', 'PageView');
top of page

Great success at the "Heritage of Stone and Heaven" exhibition opening!

Updated: Jan 31, 2023


On the eve of St. Sava's Day, January 26, 2023, H.E. Ambassador of the Republic of Serbia to the United States Mr. Marko Djurić and Mrs. Svetlana Rogić, founder and director of Art Exchange, opened the photography exhibition "Heritage of Stone and Heaven" inspired by the UNESCO World Cultural Heritage of Serbia at the Embassy of Serbia in Washington, DC.


Through exhibited photographs, the accompanying video presentation and music program of Serbian spiritual and traditional songs performed by pianist Milica Sekulić and soprano Biljana Soldo, attendees experienced the splendor of Serbian cultural heritage, that due to its uniqueness, beauty, and significance for all humanity, found its place on the UNESCO’S List of World Cultural Heritage, List of Intangible Cultural Heritage and the Memory of the World Register. The exhibition, organized by Art Exchange, consists of twenty photographs selected by a three member jury - Svetlana Rogić, Ivan Bagus, Živojin Rakočević, among hundreds of works that were submitted to the international photography competition "Heritage of Stone and Heaven."


In her address, Mrs. Rogić pointed out that Serbia is a good example of how a geographically and demographically small country can have an important place on the world cultural heritage map. She led the audience on a short journey through time from prehistoric times to the modern era that was illuminated by the Serbian-American genius Nikola Tesla. First, she pointed to the important archaeological sites Lepenski vir and Vinča, followed by the rich sites from the Roman era on the soil of today’s Serbia where as many as 18 Roman emperors were born, and then focused mainly on the period of the golden age of Serbian culture - medieval monasteries, endowments of kings and emperors from national dynasties.


Mrs. Rogić stressed that Serbian spiritual and artistic heritage in Kosovo and Metohija is in special need of help and protection today. Countless times throughout history, and in our time in two tragic events in 1999 and 2004, invaluable sites in Kosovo and Metohija, which belong to world and European culture, have been systematically destroyed. Centuries of human accomplishments were turned to dust before our eyes, during which even the most important monuments of Kosovo and Metohija, which today are under the protection of UNESCO, were attacked: the Church of the Virgin of Ljeviška in Prizren, the Visoki Dečani, Gračanica and Pećka Patriarchate monasteries, while the monuments and monasteries that were not destroyed, by hiding historical facts about who built them and when, even today it takes away their Serbian sign and character.


Mrs. Rogić pointed out that Serbia is very rich in medieval heritage, both those that are under the protection of UNESCO, such as the monasteries of Mileševa, Studenica, Sopoćani, Đurđevi Stupovi, Peter's Church in Novi Pazar, and those that due to their antiquity, artistic and spiritual value, will surely be under such protection in the future - the monasteries of Žiča, Ravanica, Ljubostinja, Manasija, or the Smederevo Fortress.


"The mission of Art Exchange is to incentivize and present to the American audiences works of art and contents that may not be ordinarily offered in this country, and which would surely enrich American audience. As a non-profit organization, our goal is to connect people through art in ways that help us understand one other, empathize, shine a light on truth, inspire and grow." -concluded Mrs. Rogić.


The exhibit will be on display at the Embassy of Serbia in Washington, DC until February 06, 2023.

 

Уочи Дана Светог Саве, 26. јануара 2023. године, у Амбасади Републике Србије у Вашингтону отворена је изложба фотографија ,,Наслеђе од камена и неба” инспирисана Унесковом светском културном баштином Србије. Изложбу су отворили Амбасадор Републике Србије у САД Његова Екселенција Господин Марко Ђурић и Госпођа Светлана Рогић, оснивач и директор организације Art Exchange из Вашингтона која је и организатор изложбе.


Припадници међународног дипломатског кора, представници дијаспоре као и бројни посетиоци које је привукла тема изложбе имали су прилику да кроз фотографије, пратећу видео презентацију и музички програм српске духовне и изворне музике у извођењу пијанистикње Милице Секулић и сопрана Биљане Солдо доживе раскош српског културног наслеђа који је Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу уврстила у Листу светске културне баштине, Листу нематеријалног културног наслеђа и Регистар Памћење света. Изложбу чине двадесет фотографија које је одабрао жири - у саставу Светлана Рогић, Иван Багус, Живојин Ракочевић, између више стотина радова пристиглих на међународни фотографски конкурс „Наслеђе камена и неба.“


У свом обраћању посетиоцима, Госпођа Рогић је указала на то да је Србија добар пример како географски и демографски невелика земља може да има важно место на мапи светске културне баштине. Потом је повела присутне на кратко путовање кроз време од периода праисторје до модерног доба које је осветлио српски геније Никола Тесла, указујући на важна археолошка налазишта Лепенски вир и Винчу, затим на богата археолошка налазишта и локалитете из римског доба на тлу Србије где је рођено чак 18 Римских императора, да би се највише задржала на периоду златног доба српске културе средњевековним манастирима – задужбинама српских краљева и царева.


Госпођа Рогић је нагласила да су помоћ и заштита данас нарочито потребни српском духовном и уметничком наслеђу на Косову и Метохији и указала на два трагична догађаја 1999. и 2004. када су у прах били претворени векови људских прегнућа при чему су били нападнути чак и најзначајнији споменици Косова и Метохије који се данас налазе под заштитом Унеска: Црква Богородице Љевишкеу Призрену, манастри Високи Дечани, Грачаница и Пећка Патријаршија, а да се споменицима и манастирима који нису уништени, сакривањем историјских чињеница о томе ко их је и када градио, и данас одузима њихов српски предзнак и карактер.


Госпођа Рогић је истакла да је Србија пребогата средњовековним наслеђем, како оним које се налази под заштитом Унеска, као манастири Милешева, Студеница, Сопоћани, Ђурђеви Ступови, Петрова црква у Новом Пазару,тако и оним које ће то, због своје древности, уметничке и духовне вредности, једног дана сигурно бити: манастири Жича, Раваница, Љубостиња, Манасија, или Смедеревска тврђава.


,,Мисија организације Art Exchange је да подстакне и представи америчкој публици уметничка дела и садржаје који се не нуде довољно у овој земљи, а који би засигурно обогатили америчку публику. Као непрофитна организација, циљ нам је да повежемо људе кроз уметност на начине који нам помажу да разумемо једни друге, саосећамо, осветлимо истину, инспиришемо и стварамо.“ – објаснила је Светлана Рогић.Comments


over there
bottom of page